Bohatý víkend s finále SHE aj Čsl. pohárom dorastencov