Do Tatrana príde ďalší hráč so španielskymi koreňmi