Hľadáme časomeračov a zapisovateľov – neváhajte a prihláste sa!