J. Lapajne o SEHA lige: „Reálne ohodnotenie našej sily“