LM: Rozlúčka s elitnou súťažou proti fínskemu majstrovi