M. CHMELIAR O ODMIETNUTÍ PONUKY A KRITIKE VLASTNÝCH RADOV