Napriek únave z reprezentácie spokojnosť s výkonom