Po prvej fáze tréningov začíname s prípravnými zápasmi