Premiérové tituly Antlovcov, oslavy však musia počkať