Rečičár má opäť roztrhnutý predný skrížený väz, čaká ho operácia