Rozhodnutie zväzu v Tatrane rešpektujú s výhradami