SHE: Rok v THA sme ukončili víťazstvom nad Hlohovcom