Tréner ml. žiakov „A“ R. Kravčák: „Chlapci pracovali celý čas s chuťou“