"ZAČIATKY ZÁPASOV NIE SÚ ASI NAŠOU SILNOU STRÁNKOU," MIENI R. ANTL