ŽIACI: Na úvod ročníka päť víťazstiev nad Trebišovom