S. Goluža: „Na každej pozícii máme dobrú konkurenciu“