Chmeliar: Žiadny Benický ani Goluža Tatran Prešov neriadia