Budeme pokračovať, alebo to necháme, hovorí majiteľ Tatrana